Bộ máy hành chính
Phòng Văn hoá và Thông tin
GIỚI THIỆU PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
     
     

Ông: Lê Hà Sơn

Phó Trưởng phòng

Ông: Võ Hoàng Sơn

Trưởng phòng

Ông: Nguyễn Đức Phong

Phó Trưởng phòng

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2