Bộ máy hành chính
Phòng Tài nguyên và Môi trường
GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
 

 

 
     

Ông: Nguyễn Thanh Hoàng Vũ

Phó Trưởng phòng

Bà: Đàm Thị Hệ

Trưởng phòng

Ông: Nguyễn Tiến Quân

Phó Trưởng phòng

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2