Bộ máy hành chính
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
 

 

 
     

Ông: Nguyễn Xuân Huỳnh

Phó Trưởng đài

Ông: Trương Đức Định

Trưởng đài

Ông: Nguyễn Đình Ngọc

Phó Trưởng đài

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2