Bộ máy hành chính
Ủy ban nhân dân Nghĩa Thành
GIỚI THIỆU ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA THÀNH
 
Tổ chức bộ máy | Giới thiệu chung
 

Ông: Vũ Hữu Nghị

Chủ tịch UBND phường

   
       

 

Ông: Ngô Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND phường

 

 

 

Bà: Sang Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND phường

   

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2