Bộ máy hành chính
Hội đồng nhân dân Gia Nghĩa
GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Địa chỉ: 02 Võ Văn Tần, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.506112          Fax: 02613.506112
Email
gianghia@daknong.gov.vn   
Website: www.gianghia.daknong.gov.vn

TÓM TẮT TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Ông Võ Phạm Xuân Lâm

Năm sinh: 1976

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: 

Điện thoại: 

Email: lamvpx.gianghia@daknong.gov.vn

     

 

 

Email: thongnv.gianghia@daknong.gov.vn

 
Bà: Lê Thị Cẩm Thạch
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Năm sinh: 1973

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Cử nhân Luật

Điện thoại: 0914.086.560

Email: thachltc.gianghia@daknong.gov.vn

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2