Bộ máy hành chính
Ủy ban nhân dân Gia Nghĩa
GIỚI THIỆU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Địa chỉ: 02 Võ Văn Tần, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.506112          Fax: 02613.506112
Email
gianghia@daknong.gov.vn   
Website: www.gianghia.daknong.gov.vn

Ông: Trần Đình Ninh
Chủ tịch UBND thành phố

 

     
Ông: Thạch Cảnh Tịnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

 
Bà: Nguyễn Thị Lưu
Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2