Bộ máy hành chính
Ủy ban nhân dân Gia Nghĩa
GIỚI THIỆU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Địa chỉ: 02 Võ Văn Tần, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.506112          Fax: 02613.506112
Email
gianghia@daknong.gov.vn   
Website: www.gianghia.daknong.gov.vn

TÓM TẮT TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Ông: Đỗ Tấn Sương
Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố

Năm sinh: 1975

Quê quán: Bình Định

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý công

Điện thoại: 0914.157.433

Email: suongdt.gianghia@daknong.gov.vn

     
Ông: Thạch Cảnh Tịnh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

Năm sinh: 1975

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Thạc sỹ ngành Xây dựng

Điện thoại: 0989.161.617

Email: tinhtc.gianghia@daknong.gov.vn

 
Bà: Nguyễn Thị Lưu
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

Năm sinh: 1974

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Trình độ: Thạc sỹ khoa học Giáo dục

Điện thoại: 0986.271.619

Email: luunt.gianghia@daknong.gov.vn

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2