Quản lý đất đai, tài nguyên
KẾ HOẠCH VÀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN CỦA TỈNH
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
KẾ HOẠCH VÀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN CỦA THỊ XÃ
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2