Tin thị xã
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1925/QĐ-UBND 28/11/2018 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã Tải về
1928/QĐ-UBND 16/10/2018 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông Tải về
348/QĐ-UBND 20/3/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sữa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã Tải về
417/QĐ-UBND 01/4/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa, mỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện Tải về
575/QĐ-UBND 23/4/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện Tải về
606/QĐ-UBND 26/4/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bõ; thay thế lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
674/QĐ-UBND 13/5/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bõ; thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
1401/QĐ-UBND 22/8/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bõ lĩnh vực Quản lý nông sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính và UBND cấp huyện Tải về
1654/QĐ-UBND 08/10/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện Tải về
1796/QĐ-UBND 30/10/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bõ lĩnh vực thủy sản, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông và UBND cấp huyện Tải về
07/QĐ-UBND 03/01/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện Tải về
386/QĐ-UBND 24/3/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bõ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện, câp xã Tải về
505/QĐ-UBND 14/4/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Dạy nghề; Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
774/QĐ-UBND 03/6/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
1027/QĐ-UBND 16/7/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công thương Tải về
1098/QĐ-UBND 28/7/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
1416/QĐ-UBND 22/9/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
1590/QĐ-UBND 26/10/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo Tải về
1621/QĐ-UBND 02/11/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm, lưu thông hàng hóa, hóa chất và kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công thương Tải về

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2