UBND Thành phố Gia Nghĩa đăng tải tài liệu phiên họp ngày 19/4/2024
Hội đồng tuyển dụng Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển công chức cấp xã năm 2024
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA BAN HÀNH THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024
Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Thông báo về thành phần Tiếp công dân từ ngày 09/11/2023 đến ngày 10/11/2023
Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Hội đồng Kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào viên chức Trung tâm Văn hoá - Thể thao và truyền thông thành phố Gia Nghĩa
Ban hành nội quy sát hạnh ( phỏng vấn) tiếp nhận vào viên chức trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông thành phố gia nghĩa năm 2023
Thông báo danh mục các văn bản ôn tập tiếp nhận vào viên chức Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thành phố năm 2023
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2