Bộ máy hành chính
Phòng Nội vụ
GIỚI THIỆU PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
     
     

Ông: Phạm Văn Kiên

Phó Trưởng phòng

Ông: Nguyễn Tiến Tùng

Trưởng phòng

Ông: Trần Văn Tài

Phó Trưởng phòng

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2