Văn bản cấp huyện
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
01/2023/NQ-HĐND 05/01/2024 Nghị quyết của HĐND thành Gia Nghĩa
tải pdf về
05/2023/QĐ-UBND 05/01/2024 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa
tải pdf về
2717/QĐ-UBND 21/11/2023 Quyết định điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa
tải pdf về
2780/QĐ-UBND 21/11/2023 UBND thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Đường bờ tây, Hồ trung tâm
tải pdf về
876/QĐ-UBND 04/05/2023 UBND thành phố Gia Nghĩa ban hành Quyết định thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ Ông Trần Đình Định
tải pdf về
03/2023/QĐ-UBND 14/02/2023 UBND thành phố Gia Nghĩa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thành phố Gia Nghĩa
tải pdf về
02/2023/QĐ-UBND 08/02/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Gia Nghĩa
tải pdf về
01/2023/QĐ-UBND 08/02/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Gia Nghĩa
tải pdf về
1038/TB-UBND 04/01/2023 Thông báo Kết luận tiếp công dân
tải pdf về
1718/QĐ-UBND 30/11/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2