Bộ máy hành chính
Phòng Giáo dục và Đào tạo
GIỚI THIỆU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
     
     

Ông: Nguyễn Tỵ

Phó Trưởng phòng

Bà: Phạm Thị Hà

Trưởng phòng

Bà: Lê Thị Như Hương

Phó Trưởng phòng

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2