Bộ máy hành chính
Thanh tra
GIỚI THIỆU THANH TRA THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
     
     

Bà: Nguyễn Thị Hạnh

Phó Chánh Thanh tra

Bà: Nguyễn Đình Thắng

Chánh Thanh tra

Ông: Phan Văn Quốc

Phó Chánh Thanh tra

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2