Bộ máy hành chính
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

GIỚI THIỆU PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
 

Ông: Nguyễn Đình Khiêm

Trưởng phòng

 
     

 

Ông: Lê Văn Tư

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2