Bộ máy hành chính
Phòng Tài chính và Kế hoạch
GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
     
     

Bà: Trần Thị Sương

Phó Trưởng phòng

Bà: Trần Thị Hảo

Trưởng phòng

Ông: Bùi Viết Toàn

Phó Trưởng phòng

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2