Bộ máy hành chính
Phòng Quản lý đô thị
GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
     
     

Ông: Lê Văn Bi

Phó Trưởng phòng

Ông: Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

Ông: Nguyễn Thọ Hoàng

Phó Trưởng phòng

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2