Bộ máy hành chính
Ủy ban nhân dân Nghĩa Trung
GIỚI THIỆU ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA TRUNG
 
Tổ chức bộ máy | Giới thiệu chung
 

Ông: Trần Thanh Luyện

Chủ tịch UBND phường

 
     

 

Ông: Lưu Thế Lượng

Phó Chủ tịch UBND phường

 

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2