Bộ máy hành chính
Ủy ban nhân dân Nghĩa Đức
GIỚI THIỆU ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA ĐỨC
 
Tổ chức bộ máy | Giới thiệu chung
 

Bà: Lê Lưu Hồng Hiếu

Chủ tịch UBND phường

 
     

 

Ông: Nguyễn Trường Chinh

Phó Chủ tịch UBND phường

 

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2