Bộ máy hành chính
Ủy ban nhân dân Đắk R'Moan
GIỚI THIỆU ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK R'MOAN
 
Tổ chức bộ máy | Giới thiệu chung
 

Ông: Lê Đình Thắng

Chủ tịch UBND xã

 
     

 

Ông: Nguyễn Văn Doanh

Phó Chủ tịch UBND xã

 

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2