Bộ máy hành chính
Ủy ban nhân dân Đắk Nia
GIỚI THIỆU ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK NIA
 
Tổ chức bộ máy | Giới thiệu chung
 

Ông: Trần Đình Tuấn

Chủ tịch UBND xã

 
     

Bà: Quản Thị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Ông: Nguyễn Thái Ban

Phó Chủ tịch UBND xã

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2