Thông tin điều hành
Ủy ban nhân thành phố gia nghĩa chỉ đạo thực hiện bộ quy tắc ứng xử

Chủ tịch UBND thành phố gia nghĩa Đỗ Tấn Sương đã ký Công văn chỉ đạo số 2118/UBND-NV, ngày 08/8/2022 về triển Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông (gửi kèm theo)

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2