Bộ máy hành chính
Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

GIỚI THIỆU BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
 

Ông: Vũ Tá Vượng

Giám đốc

 
     

Ông: Trần Văn Hảo

Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Đình Tuất

Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Đình Thiều

Phó Giám đốc

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2