Bộ máy hành chính
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

 
Cơ cấu tổ chức | Chức năng, nhiệm vụ
     
     

 

Ông: Lê Đình Vương

Giám đốc

 

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2