Thông tin điều hành
Covid-19 - Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ảnh minh họa
Theo đó, UBND thành phố Gia Nghĩa yêu cầu UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung như sau: Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phù hợp về diễn biến, tình hình, mức độ, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch Covid-19 đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những nơi còn khó khăn trong tiếp cận các thông tin truyền thông đại chúng. Tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ, thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Không tập trung, tham gia các hoạt động đông người, không tổ chức các lễ hội, tết cổ truyền, các hình thức hành lễ tôn giáo trong giai đoạn hiện nay (nếu có). Khi có bất cứ thông tin gì về những người đi/đến từ vùng dịch hoặc người trong gia đình, cộng đồng có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh cần báo cáo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ sở y tế gần nhất. Tranh thủ đội ngũ người có uy tín trong thông tin, tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ quan y tế của địa phương trong phòng, chống dịch bệnh.
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2