Tin trong tỉnh
Thực hiện nghiêm phương châm “5k + vắc xin” trong phòng, chống dịch Covid-19
Ảnh minh họa
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5k + vắc xin” trong phòng, chống dịch. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… phải thực hiện nghiêm yêu cầu về kiểm tra và cập nhật liên hệ thống an toàn Covid-19. Toàn tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả về chiến lược vắc xin và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin trên phạm vi cả tỉnh với lộ trình phù hợp, khoa học, hiệu quả. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kịp thời tháo gỡ khó khăn với phương châm “3 không”: Không nói không có cơ chế, chính sách; không nói không có kinh phí; không nói không có vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế. Ngành Y tế chủ động kiểm tra, rà soát kỹ quy trình mua sinh phẩm, vật tư phòng, chống dịch, trang thiết bị y tế, bảo đảm vì lợi ích chung, không được để lợi ích nhóm, không để xảy ra tiêu cực, tránh cạnh tranh không lành mạnh; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn những hành vi sai phạm. Công tác truyền thông về phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh cần được tăng cường hơn nữa để người dân an tâm, tin tưởng, ủng hộ và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2