Tin trong tỉnh
Ngành Thuế hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19
Chợ đóng cửa, các ki ốt không buôn bán được, gây khó khăn trong công tác thu ngân sách
Cán bộ Chi Cục Thuế khu vực Đắk Mil-Đắk Song rà soát tại các hộ tiểu thương để tìm hiểu khó khăn trong quá trình kinh doanh
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2