Tiếp công dân và Xử lý đơn, thư
CHỌN CƠ QUAN ĐỂ XEM TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ
QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Stt Thông tin tiếp công dân Thời gian
1 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 01

Thứ 2, ngày 06/01/2020

Thứ 2, ngày 27/01/2020

2 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 02

Thứ 4, ngày 05/02/2020

Thứ 3, ngày 25/02/2020

3 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 03

Thứ 5, ngày 05/03/2020

Thứ 4, ngày 25/03/2020

4 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 04

Thứ 2, ngày 06/04/2020

Thứ 2, ngày 27/04/2020

5 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 05

Thứ 3, ngày 05/05/2020

Thứ 2, ngày 25/05/2020

6 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 06

Thứ 6, ngày 05/06/2020

Thứ 5, ngày 25/06/2020

7 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 07

Thứ 2, ngày 06/07/2020

Thứ 2, ngày 27/07/2020

8 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 08

Thứ 4, ngày 05/08/2020

Thứ 3, ngày 25/08/2020

9 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 09

Thứ 2, ngày 07/09/2020

Thứ 6, ngày 25/09/2020

10 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 10

Thứ 2, ngày 05/10/2020

Thứ 2, ngày 26/10/2020

11 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 11

Thứ 5, ngày 05/11/2020

Thứ 4, ngày 25/11/2020

12 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 12

Thứ 2, ngày 07/12/2020

Thứ 5, ngày 25/12/2020

KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ CỦA UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA (mới nhất)
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
2193/UBND-TNMT 13/10/2020 Trả lời đơn của ông Đinh Văn Bốn; địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
2192/UBND-TTr 13/10/2020 Trả lời đơn của bà Vương Kim Chi; địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
2167/UBND-TNMT 08/10/2020 Trả lời đơn của bà Lưu Thế Lượng; địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
2151/UBND-TTr 08/10/2020 Trả lời đơn của bà Bùi Thị Chân; địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
2082/UBND-VP 29/09/2020 Trả lời đơn của ông Cù Văn Toàn; địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1968/UBND-QLĐT 15/09/2020 Trả lời đơn của Công ty TNHH Hải Sơn; địa chỉ: Thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1956/UBND-TNMT 14/09/2020 Trả lời đơn của bà Võ Thị Tùng; địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1955/UBND-TNMT 14/09/2020 Trả lời đơn của bà Mã Thị Tâm; địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1939/UBND-LĐTBXH 11/09/2020 Trả lời đơn của bà Trần Thị Trầm; địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1869/UBND-BQLDA 04/09/2020 Trả lời đơn của bà Trần Thị Gấm; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA (mới nhất)
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
491BC-UBND 28/08/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 08 năm 2020
tải pdf về
394/BC-UBND 24/07/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 07 năm 2020
tải pdf về
359/BC-UBND 07/07/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2020
tải pdf về
133/BC-UBND 25/03/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 03 và quý I năm 2020
tải pdf về
42/BC-UBND 30/12/2019 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2020
tải pdf về
725/BC-UBND 30/12/2019 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý IV năm 2019
tải pdf về
708/BC-UBND 30/12/2019 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019
tải pdf về
579/BC-UBND 17/10/2019 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 10 năm 2019
tải pdf về
539/BC-UBND 23/09/2019 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 09 năm 2019
tải pdf về
538/BC-UBND 23/09/2019 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý III và 9 tháng đầu năm 2019
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2