Tiếp công dân và Xử lý đơn, thư
CHỌN CƠ QUAN ĐỂ XEM TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ
QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND THỊ XÃ GIA NGHĨA
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND THỊ XÃ GIA NGHĨA
Stt Thông tin tiếp công dân Thời gian
1 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 01

Thứ 2, ngày 07/01/2019

Thứ 6, ngày 25/01/2019

2 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 02

Thứ 3, ngày 05/02/2019

Thứ 2, ngày 25/02/2019

3 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 03

Thứ 3, ngày 05/03/2019

Thứ 2, ngày 25/03/2019

4 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 04

Thứ 6, ngày 05/04/2019

Thứ 5, ngày 25/04/2019

5 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 05

Thứ 2, ngày 06/05/2019

Thứ 2, ngày 27/05/2019

6 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 06

Thứ 4, ngày 05/06/2019

Thứ 3, ngày 25/06/2019

7 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 07

Thứ 6, ngày 05/07/2019

Thứ 5, ngày 25/07/2019

8 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 08

Thứ 2, ngày 05/08/2019

Thứ 2, ngày 27/08/2019

9 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 09

Thứ 5, ngày 05/09/2019

Thứ 4, ngày 25/09/2019

10 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 10

Thứ 2, ngày 07/10/2019

Thứ 6, ngày 25/10/2019

11 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 11

Thứ 3, ngày 05/11/2019

Thứ 2, ngày 25/11/2019

12 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thị xã tháng 12

Thứ 5, ngày 05/12/2019

Thứ 4, ngày 25/12/2019

KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ CỦA UBND THỊ XÃ GIA NGHĨA (mới nhất)
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
1465/UBND-TTr 22/08/2019 Trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Hiền; địa chỉ: Thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1425/UBND-QLDT 14/08/2019 Trả lời đơn của bà Trần Thị Ngọc Linh; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1347/UBND-TNMT 07/08/2019 Trả lời đơn của bà Trần Thị Lý; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1348/UBND-TNMT 07/08/2019 Trả lời đơn của bà Phạm Thị Thư; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1332/UBND-TNMT 05/08/2019 Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thùy; địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1328/UBND-TNMT 05/08/2019 Trả lời đơn của bà Trần Thị Thủy Tiên; địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1291/UBND-TNMT 30/07/2019 Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lan; địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1270/UBND-TNMT 25/07/2019 Trả lời đơn của bà Ngô Thị Nuôi; địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1232/UBND-QLDT 22/07/2019 Trả lời đơn của bà Trần Thị Bích Nga; địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
tải pdf về
1227/UBND-QLDT 22/07/2019 Trả lời đơn của ông Phạm Văn Thắng; địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2