Tiếp công dân và Xử lý đơn, thư
CHỌN CƠ QUAN ĐỂ XEM TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ
QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Stt Thông tin tiếp công dân Thời gian
1 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 01

Thứ 4, ngày 05/01/2021

Thứ 2, ngày 25/01/2021

2 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 02

Thứ 6, ngày 05/02/2021

Thứ 5, ngày 25/02/2021

3 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 03

Thứ 6, ngày 05/03/2021

Thứ 5, ngày 25/03/2021

4 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 04

Thứ 2, ngày 05/04/2021

Thứ 2, ngày 26/04/2021

5 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 05

Thứ 4, ngày 05/05/2021

Thứ 5, ngày 25/05/2021

6 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 06

Thứ 2, ngày 07/06/2021

Thứ 6, ngày 25/06/2021

7 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 07

Thứ 2, ngày 05/07/2021

Thứ 2, ngày 26/07/2021

8 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 08

Thứ 5, ngày 05/08/2021

Thứ 4, ngày 25/08/2021

9 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 09

Thứ 2, ngày 06/09/2021

Thứ 2, ngày 27/09/2021

10 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 10

Thứ 3, ngày 05/10/2021

Thứ 2, ngày 25/10/2021

11 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 11

Thứ 6, ngày 05/11/2021

Thứ 5, ngày 25/11/2021

12 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 12

Thứ 2, ngày 06/12/2021

Thứ 2, ngày 27/12/2021

KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ CỦA UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA (mới nhất)
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
326/UBND-BQLDA 08/02/2021 V/v Trả lời đơn của bà Dương Thị Huệ; địa chỉ: Thôn Tân An, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
214/UBND-TNMT 28/01/2021 V/v Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Triệu; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
163/UBND-TNMT 21/01/2021 V/v Trả lời đơn của ông Hoàng Kim Thanh; địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
162/UBND-TNMT 21/01/2021 V/v Trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Cát Tường; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
213/UBND-TNMT 21/01/2021 V/v Trả lời đơn của bà Hà Thị Âu; địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
140/UBND-TNMT 19/01/2021 V/v Trả lời đơn của bà Phạm Thị Ngọc Thủy; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
111/UBND-QLĐT 18/01/2021 V/v Trả lời đơn khiếu nại của ông Bùi Xuân Hải; địa chỉ: Phương Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
105/UBND-TTr 15/01/2021 V/v Trả lời đơn của ông Trần Văn Lai; địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
107/UBND-TTr 15/01/2021 V/v Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tình; địa chỉ: Thôn Tân Phương, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
108/UBND-TTr 15/01/2021 V/v Trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Hùng; địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA (mới nhất)
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
34/BC-UBND 05/01/2021 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 01 năm 2021
tải pdf về
05/BC-UBND 05/01/2021 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý IV năm 2020
tải pdf về
682/BC-UBND 19/11/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2020
tải pdf về
722/BC-UBND 19/11/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020
tải pdf về
590/BC-UBND 19/10/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 10 năm 2020
tải pdf về
553/BC-UBND 23/09/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020
tải pdf về
491/BC-UBND 28/08/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 08 năm 2020
tải pdf về
394/BC-UBND 24/07/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 07 năm 2020
tải pdf về
359/BC-UBND 07/07/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2020
tải pdf về
133/BC-UBND 25/03/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 03 và quý I năm 2020
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2