Tin trong tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành chỉ thị tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức,người lao động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội

Ngày 07/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã ký Chỉ thị số 06/CT-UBND về Về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ  lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Trước tình hình tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; hình thức đánh bạc sử dụng công nghệ cao ngày càng phổ biến. Một số cán bộ, công chức, viên chức tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gây dư luận xấu. Hệ lụy của tệ nạn cờ bạc ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và là nguồn gốc phát sinh của nhiều loại tội phạm khác. Những tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn hạn chế; trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng một số đơn vị, địa phương có lúc, có nơi còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự chưa thường xuyên

Để chủ động phòng, chống tội phạm, đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện:

ảnh minh họa

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm chuyển biến về nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ,  đảng viên, chấp hành và vận động gia đình, người thân, Nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, quy định của cơ quan và địa phương nơi cư trú, không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc… dưới mọi hình thức. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động và nâng cao trách nhiệm phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm; xác định công tác này là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

          Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân tham gia đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức. Cơ quan, đơn vị nào để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ  tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; không kịp thời phối hợp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, gây dư luận xấu, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          2. Công an tỉnh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây hoạt động ma túy, đánh bạc; tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan tín dụng đen, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản… Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ sở giáo dục… tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động, Nhân dân đối với tệ nạn xã hội, các loại tội phạm.

          Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phối hợp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp, kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong dư luận, nhất là đánh bạc, tổ chức đánh bạc nhằm răn đe, tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành các quy định của pháp luật.

          3. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, phân loại thi đua hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.         

          4. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức thủ đoạn và hậu quả, tác hại của các tệ nạn xã hội; kịp thời đưa tin, bài, phóng sự phản ánh về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của lực lượng chức năng; phối hợp Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh ngăn chặn phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

          5. Sở Tư pháp: Phối hợp cơ quan chức năng liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; phối hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

          6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về bảo đảm An ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; quản lý học sinh, sinh viên, yêu cầu cam kết không tham gia đánh bạc, các tệ nạn xã hội khác.

          7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan, tổ chức liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động vui chơi, giải trí, hội chợ, lễ hội… không để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc.

          8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông: Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng đưa tin các chuyên mục về phòng, chống tệ nạn xã hội; chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan tệ nạn xã hội; cảnh báo những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp phòng ngừa, tham gia tố giác, đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

          9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền trong công tác phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị này; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người lao động và Nhân dân về tác hại của tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh với tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền./.

Xuân Thê, VP HĐND-UBND thành phố

 

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2