Thông báo
Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

Ngày 26/01/2024, UBND thành phố Gia Nghĩa đã ban hành thông báo số 29/TB-UBND về việc về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, tại thông báo lần này UBND thành pố tuyển dụng 23 chỉ tiêu cụ thể: Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường): 09 chỉ tiêu; Chức danh Văn phòng - Thống kê: 05 chỉ tiêu; Chức danh Tài chính - Kế toán: 05 chỉ tiêu; Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 02 chỉ tiêu; Chức danh Văn hóa - Xã hội: 02 chỉ tiêu và được phân theo các phường, xã 

Stt

UBND các
phường, xã

Vị trí tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng

Ghi chú

1

UBND phường Nghĩa Thành

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

1

 

Văn phòng - Thống kê

1

 

Tài chính - Kế toán

1

 

2

UBND phường Nghĩa Đức

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

1

 

Văn phòng - Thống kê

2

 

Tư pháp - Hộ tịch

1

 

3

UBND phường Nghĩa Phú

Văn hóa - Xã hội

1

 

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

1

 

Tài chính - Kế toán

1

 

4

UBND phường Nghĩa Tân

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

1

Vị trí dành riêng cho người dân tộc thiểu số

Văn phòng - Thống kê

1

 

Tài chính - Kế toán

1

 

Văn hóa - Xã hội

1

 

5

UBND phường Nghĩa Trung

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

1

 

Tài chính - Kế toán

1

 

6

UBND phường Quảng Thành

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

1

 

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

1

Vị trí dành riêng cho người dân tộc thiểu số

Tư pháp - Hộ tịch

1

 

7

UBND xã Đắk Nia

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

1

 

Tài chính - Kế toán

1

 

8

UBND xã Đắk R’Moan

Văn phòng - Thống kê

1

 

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

1

 

Tổng

23

 

cũng tại thông báo này, UBND thành phố dành 02 vị trí tuyển dụng cho người dân tộc thiểu số tại phường Quảng Thành và phường Nghĩa Tân

Xuân Thế VP. HĐND-UBND thành phố

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2