Thông tin tuyên truyền
UBND thành phố ban hành kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND với thanh niên thành phố gia nghĩa năm 2023

đây là dịp để lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố Gia Nghĩa lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của thanh niên. Từ đó, các cơ quan chức năng của thành phố đề ra các chính sách, giải pháp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách, chăm lo, phát triển đối với thanh niên thành phố Gia Nghĩa.    

đây cũng là tiền đề tao môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy kiến thức, kỹ năng và tâm huyết tham gia hiến kế, đề xuất các giải pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2