Thông báo
Thông báo về việc sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa năm 2021

Tài về để xem

Tài về để xem

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2