Tin thị xã
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
Ảnh minh họa
Nội dung gồm tập trung quán triệt, phổ biến nội dung, chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; bạo lực học đường, bạo lực gia đình; tội phạm các tệ nạn xã hội… Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật lồng ghép thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các hoạt động chính trị chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn. Lồng ghép trong việc triển khai hoạt động xây dựng thi hành bảovệ phápluật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của thành phố. Tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, nhân rộng mô hình hay cách làm mới hiệu quả phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức các hoạt động như đối thoại chính sách - pháp luật; tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên liên tục trong năm 2020; đặc biệt trong thời gian cao điểm bắt đầu từ ngày 1/11 đến ngày 10/11/2020.
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2