Thông báo
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng (đợt 2 từ nay đến trước ngày 30/8/2020)

Tài về để xem

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2