Danh bạ công vụ
Danh bạ công vụ năm 2020
Stt Họ và tên Cơ quan, đơn vị Chức vụ Số điện thoại Email
1 Đỗ Tấn Sương UBND thành phố Chủ tich 0914.157.433 suongdt.gianghia@daknong.gov.vn
2 Nguyễn Thị Lưu UBND thành phố P. Chủ tịch 0986.271.619 luunt.gianghia@daknong.gov.vn
3 Thạch Cảnh Tịnh UBND thành phố P. Chủ tịch 0989.161.617 tinhtc.gianghia@daknong.gov.vn
4 Vi Đức Thành HĐND thành phố Chủ tịch 0914.086.995 thanhvd.gianghia@daknong.gov.vn
5 Nguyễn Văn Thông HĐND thành phố P. Chủ tịch 0913.341.392 thongnv.gianghia@daknong.gov.vn
6 Lê Thị Cẩm Thạch HĐND thành phố P. Chủ tịch 0914.086.560 thachltc.gianghia@daknong.gov.vn
7 Tống Thị Thanh Loan Văn phòng HĐND và UBND P. Chánh Văn phòng 0844.806.268 loanttt.gianghia@daknong.gov.vn
8 Vũ Thị Hà Văn phòng HĐND và UBND P. Chánh Văn phòng 0911.779.268 havt.gianghia@daknong.gov.vn
9 Mai Văn Hậu Văn phòng HĐND và UBND P. Chánh Văn phòng 0966.580.009 haumv.gianghia@daknong.gov.vn
10 Trần Trung Hiếu Phòng Kinh tế Trưởng phòng 0949.066.765 hieutt.gianghia@daknong.gov.vn
11 Hoàng Văn Năm Phòng Kinh tế P. Trưởng phòng 0986.214.162 namhv.gianghia@daknong.gov.vn
12 Cù Thị Như Hoa Phòng Y tế Trưởng phòng 0903.568.144 hoactn.gianghia@daknong.gov.vn
13 Võ Hoàng Sơn Phòng Văn hóa và Thông tin Trưởng phòng 0976.763.535 sonvh.gianghia@daknong.gov.vn
14 Nguyễn Đức Phong Phòng Văn hóa và Thông tin P. Trưởng phòng 0968.333.090 phongnd.gianghia@daknong.gov.vn
15 Lê Hà Sơn Phòng Văn hóa và Thông tin P. Trưởng phòng 0917.139.568 sonlh.gianghia@daknong.gov.vn
16 Nguyễn Đình Khiêm Phòng LĐ - TB và XH Trưởng phòng 0914.186.058 khiemnd.gianghia@daknong.gov.vn
17 Lê Văn Tư Phòng LĐ - TB và XH P. Trưởng phòng 0986.566.363 tulv.gianghia@daknong.gov.vn
18 Phạm Thế Cường Phòng Tư pháp Trưởng phòng 0914.522.006 cuongpt.gianghia@daknong.gov.vn
19 Trần Thị Hảo Phòng Tài chính và Kế hoạch Trưởng phòng 0913.814.799 haott.gianghia@daknong.gov.vn
20 Bùi Việt Toàn Phòng Tài chính và Kế hoạch P. Trưởng phòng 0905.358.123 toanbv.gianghia@daknong.gov.vn
21 Trần Thị Sương Phòng Tài chính và Kế hoạch P. Trưởng phòng 0943.095.277 suongtt.gianghia@daknong.gov.vn
22 Nguyễn Tiến Tùng Phòng Nội vụ Trưởng phòng 0977.561.568 tungnt.gianghia@daknong.gov.vn
23 Phạm Văn Kiên Phòng Nội vụ P. Trưởng phòng 0968.162.768 kienpv.gianghia@daknong.gov.vn
24 Trần Văn Tài Phòng Nội vụ P. Trưởng phòng 0905.155.536 taitv.gianghia@daknong.gov.vn
25 Nguyễn Đình Thắng Thanh tra Chánh Thanh tra 0988.556.575 thangnd.gianghia@daknong.gov.vn
26 Nguyễn Thị Hạnh Thanh tra P. Chánh Thanh tra 0946.014.028 hanhnt.gianghia@daknong.gov.vn
27 Phan Văn Quốc Thanh tra P. Chánh Thanh tra 0935.748.379 quopv.gianghia@daknong.gov.vn
28 Nguyễn Văn Dũng Phòng Quản lý đô thị Trưởng phòng 0905.016.667 dungnva.gianghia@daknong.gov.vn
29 Lê Văn Bi Phòng Quản lý đô thị P. Trưởng phòng 0983.317.117 bilv.gianghia@daknong.gov.vn
30 Nguyễn Thọ Hoàng Phòng Quản lý đô thị P. Trưởng phòng 0915.242.165 hoangnt.gianghia@daknong.gov.vn
31 Đàm Thị Hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường Trưởng phòng 0914.296.999 hedt.gianghia@daknong.gov.vn
32 Nguyễn Tiến Quân Phòng Tài nguyên và Môi trường P. Trưởng phòng 0905.147.269 quannt.gianghia@daknong.gov.vn
33 Nguyễn Thanh Hoàng Vũ Phòng Tài nguyên và Môi trường P. Trưởng phòng 0988.904.717 vunth.gianghia@daknong.gov.vn
34 Phạm Thị Hà Phòng Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0949.253.456 hapt.gianghia@daknong.gov.vn
35 Nguyễn Tỵ Phòng Giáo dục và Đào tạo P. Trưởng phòng 0983.554.991 tyn.gianghia@daknong.gov.vn
36 Nguyễn Thị Như Hương Phòng Giáo dục và Đào tạo P. Trưởng phòng 0983.459.218 huongntn.gianghia@daknong.gov.vn
37 Đặng Thị Hường Phòng Dân tộc P. Trưởng phòng 0905.068.739 huongdt.gianghia@daknong.gov.vn
38 Lê Đình Vương Trung tâm DVKTNN Giám đốc 0905.517.356 vuongld.gianghia@daknong.gov.vn
39 Trương Đức Định Trung tâm VH - TT và TT Phụ trách 0948.485.777 dinhtd.gianghia@daknong.gov.vn
40 Vũ Tá Vượng Ban QLDA và PTQĐ Giám đốc 0979.727.036 vuongvt.gianghia@daknong.gov.vn
41 Nguyễn Đình Tuất Ban QLDA và PTQĐ P. Giám đốc 0974.426.777 tuatnd.gianghia@daknong.gov.vn
42 Trần Văn Hảo Ban QLDA và PTQĐ P. Giám đốc 0982.055.740 haotv.gianghia@daknong.gov.vn
43 Nguyễn Đình Thiều Ban QLDA và PTQĐ P. Giám đốc 0935.782.727 thieund.gianghia@daknong.gov.vn
44 Nguyễn Thanh Tuấn Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị Đội phó 0906.592.700 tuannt.gianghia@daknong.gov.vn
45 Nguyễn Thị Vân Hội Chữ thập đỏ Chủ tịch 0989.884.350 vannt.gianghia@daknong.gov.vn
46 Đặng Thị Tâm Hội Người cao tuổi Chủ tịch 0935.444.476 tamdt.gianghia@daknong.gov.vn

 

Các bài khác
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2