Tin thị xã
Đảng bộ phường Nghĩa Phú tổ chức Đại hội lần thứ IV
Ảnh minh họa
Nhiệm kỳ qua, đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Nghĩa Phú đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 165,9 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, địa chính xây dựng và quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; hiện nay phường không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 3,22 %; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 15,8%; 90% số hộ gia đình đạt văn hóa… Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) và quy định về trách nhiệm nêu gương được Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; trong nhiệm kỳ đảng bộ phường kết nạp được 15 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đẩy mạnh.
Phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy H’Vi Êban đã ghi nhận những kết quả đảng bộ phường đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng đô thị Gia Nghĩa ngày càng văn minh, hiện đại. Tại Đại hội đồng chí yêu cầu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận đề ra các giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện các cấp; sáng suốt lựa chọn bầu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức tham gia BCH Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội cần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, trong đó tập trung khắc phục khó khăn, tồn tại bằng những giải pháp cụ thể như tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương; quan tâm công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ đảng viên và nhân dân xây dựng Đảng TSVM. Trong phát triển kinh tế tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị…
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2