Danh bạ công vụ
Danh bạ công vụ năm 2019
Stt Họ và tên Cơ quan, đơn vị Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Đình Ninh UBND thành phố Chủ tich 0913.433.667
2 Nguyễn Thị Lưu UBND thành phố P. Chủ tịch 0986.271.619
3 Thạch Cảnh Tịnh UBND thành phố P. Chủ tịch 0989.161.617
4 Nguyễn Văn Thông HĐND thành phố P. Chủ tịch 0913.341.392
5 Lê Thị Cẩm Thạch HĐND thành phố P. Chủ tịch 0914.086.560
6 Tống Thị Thanh Loan Văn phòng HĐND và UBND P. Chánh Văn phòng 0844.806.268
7 Vũ Thị Hà Văn phòng HĐND và UBND P. Chánh Văn phòng 0911.779.268
8 Mai Văn Hậu Văn phòng HĐND và UBND P. Chánh Văn phòng 0966.580.009
9 Trần Trung Hiếu Phòng Kinh tế Trưởng phòng 0949.066.765
10 Hoàng Văn Năm Phòng Kinh tế P. Trưởng phòng 0986.214.162
11 Cù Thị Như Hoa Phòng Y tế Trưởng phòng 0903.568.144
12 Võ Hoàng Sơn Phòng Văn hóa và Thông tin Trưởng phòng 0976.763.535
13 Nguyễn Đức Phong Phòng Văn hóa và Thông tin P. Trưởng phòng 0968.333.090
14 Lê Hà Sơn Phòng Văn hóa và Thông tin P. Trưởng phòng 0917.139.568
15 Nguyễn Đình Khiêm Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội Trưởng phòng 0914.186.058
16 Lê Văn Tư Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội P. Trưởng phòng 0986.566.363
17 Phạm Thế Cường Phòng Tư pháp Trưởng phòng 0914.522.006
18 Trần Thị Hảo Phòng Tài chính và Kế hoạch Trưởng phòng 0913.814.799
19 Bùi Việt Toàn Phòng Tài chính và Kế hoạch P. Trưởng phòng 0905.358.123
20 Trần Thị Sương Phòng Tài chính và Kế hoạch P. Trưởng phòng 0943.095.277
21 Nguyễn Tiến Tùng Phòng Nội vụ Trưởng phòng 0977.561.568
22 Phạm Văn Kiên Phòng Nội vụ P. Trưởng phòng 0968.162.768
23 Trần Văn Tài Phòng Nội vụ P. Trưởng phòng 0905.155.536
24 Nguyễn Đình Thắng Thanh tra Chánh Thanh tra 0988.556.575
25 Nguyễn Thị Hạnh Thanh tra P. Chánh Thanh tra 0946.014.028
26 Phan Văn Quốc Thanh tra P. Chánh Thanh tra 0935.748.379
27 Nguyễn Văn Dũng Phòng Quản lý đô thị Trưởng phòng 0905.016.667
28 Lê Văn Bi Phòng Quản lý đô thị P. Trưởng phòng 0983.317.117
29 Nguyễn Thọ Hoàng Phòng Quản lý đô thị P. Trưởng phòng 0915.242.165
30 Đàm Thị Hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường Trưởng phòng 0914.296.999
31 Nguyễn Tiến Quân Phòng Tài nguyên và Môi trường P. Trưởng phòng 0905.147.269
32 Nguyễn Thanh Hoàng Vũ Phòng Tài nguyên và Môi trường P. Trưởng phòng 0988.904.717
33 Phạm Thị Hà Phòng Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0949.253.456
34 Nguyễn Tỵ Phòng Giáo dục và Đào tạo P. Trưởng phòng 0983.554.991
35 Nguyễn Thị Như Hương Phòng Giáo dục và Đào tạo P. Trưởng phòng 0983.459.218
36 Đặng Thị Hường Phòng Dân tộc P. Trưởng phòng 0905.068.739
37 Lê Đình Vương Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Giám đốc 0905.517.356
38 Trương Đức Định Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Phụ trách 0948.485.777
39 Vũ Tá Vượng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Giám đốc 0979.727.036
40 Nguyễn Đình Tuất Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất P. Giám đốc 0974.426.777
41 Trần Văn Hảo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất P. Giám đốc 0982.055.740
42 Nguyễn Đình Thiều Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất P. Giám đốc 0935.782.727
43 Nguyễn Thanh Tuấn Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị Đội phó 0906.592.700
44 Nguyễn Thị Vân Hội Chữ thập đỏ Chủ tịch 0989.884.350
45 Đặng Thị Tâm Hội Người cao tuổi Chủ tịch 0935.444.476

 

Các bài khác
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2