Tin thị xã
Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành ủy Gia Nghĩa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ảnh minh họa
Đảng bộ cơ quan Thành ủy có 39 đảng viên trực thuộc 5 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Thành ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với nhiệm vụ chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nội quy và quy chế cơ quan, đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Với đặc thù là cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Thành ủy thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung, nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, làm tốt công tác chuyên môn, tham mưu nhiều giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trong sạch vững mạnh. Hàng năm có 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, 5 đảng viên được tỉnh tặng bằng khen; 1 tổ chức đảng và 2 cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen; 44 đảng viên được Đảng ủy tặng giấy khen.
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2