Tin thị xã
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2020
Ảnh minh họa
Nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản cũng như người tiêu dùng sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố; Phát triển, hỗ trợ, vận động người dân áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, thực hành sản xuất tốt; kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản đáp ứng các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tăng 10% so với năm 2019. Tỷ lệ các cơ sở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được lấy mẫu giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố tăng 10% so với năm 2019. Phấn đấu 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố được tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 17 ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2