SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
2
7
8
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Thành lập Liên hiệp HTX Hợp Lực Đắk Nông

Liên hiệp HTX Hợp Lực Đắk Nông được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện và nhu cầu hợp tác của 5 HTX gồm: HTX Nông nghiệp và dịch vụ thương mại Tia Sáng (Gia Nghĩa), HTX nông nghiệp, dịch vụ thương mại Quyết Tâm (Đắk R'lấp), HTX Nông Lâm nghiệp Nam Hà (Cư Jút), HTX Hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến (Đắk Song) và HTX nông nghiệp Bon N'Ting (Đắk G'long).

Liên hiệp HTX Hợp Lực Đắk Nông ra đời nhằm tổ chức dịch vụ đầu vào, đầu ra tập trung cho các HTX thành viên, phù hợp với xu thế liên kết sản xuất kinh doanh và tạo ra sức mạnh tổng hợp, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, hướng tới tinh chế sản phẩm và xuất khẩu trực tiếp hàng hóa, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, mang lại lợi ích lớn hơn cho thành viên và người lao động.


Xem chi tiết tại đây

 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng