Quyết định về Kế hoạch, Chiến lược ở Gia Nghĩa của cấp tỉnh
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
772/QĐ-UBND 03/06/2020 V/v ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực ứng phó về mất an toàn sinh học trong quản lý chất thải tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030
tải pdf về
233/KH-UBND 08/05/2020 V/v phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030
tải pdf về
228/KH-UBND 06/05/2020 Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Đắk Nông thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030
tải pdf về
210/KH-UBND 27/04/2020 V/v chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
tải pdf về
189/KH-UBND 15/04/2020 V/v thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2030
tải pdf về
1674/QĐ-UBND 04/09/2019 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi ipv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2025
tải pdf về
1474/QĐ-UBND 04/09/2019 V/v ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2022
tải pdf về
1262/QĐ-UBND 02/08/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2025
tải pdf về
984/QĐ-UBND 02/07/2019 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030
tải pdf về
952/QĐ-UBND 26/06/2019 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2