Quyết định về Kế hoạch, Chiến lược của Gia Nghĩa
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
35/KH-UBND 11/03/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 Của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
tải pdf về
218/KH-UBND 25/09/2019 V/v ứng phó biến đổi khí hậu của ngành Y tế thị xã giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
tải pdf về
203/KH-UBND 09/09/2019 V/v phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2019-2025
tải pdf về
963/QĐ-UBND 06/09/2019 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa
tải pdf về
178/KH-UBND 14/08/2019 V/v dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2019 – 2025
tải pdf về
168/KH-UBND 02/08/2019 V/v truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030
tải pdf về
138/KH-UBND 24/06/2019 V/v thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa
tải pdf về
121/KH-UBND 04/06/2019 V/v thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa
tải pdf về
99/KH-UBND 08/05/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thị xã Gia nghĩa
tải pdf về
71/KH-UBND 04/04/2019 V/v triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2