Cải cách hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và " Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đồng thời, tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và chính quyền các cấp trong thực thi công vụ, xây dựng chính quyền “liêm chính - phục vụ - kiến tạo”; UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến CCHC “Ngày không viết” “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh.

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2