Cải cách hành chính
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện thực hiện Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về quy định đánh giá, xác định chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện thực hiện Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về quy định đánh giá, xác định chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó ngày 28/8/2023, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa đã ký Công văn số 1920/UBND-NV về triển khai Quyết định 957/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa 

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2