Thông tin điều hành
Triển khai những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2024 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

Tập trung triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2024, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai hiệu quả như: Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 13/3/2024 triển khai những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2024 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa; với mục tiệu như sau

1. Mục tiêu tổng quát

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung nâng cao năng lực quản trị và vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;

Góp phần cải thiện điểm số và chỉ số PCI, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh ở nhóm trung bình khá cả nước; đồng thời, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể

Trong  năm 2024, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

- Tất cả các quy hoạch, cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố Gia Nghĩa và tài liệu về ngân sách chi tiết của thành phố được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của thành phố.

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố được công bố công khai; tiếp tục rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính không còn phù hợp, trái với quy định của pháp luật để bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ theo thẩm quyền.

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến.

- 100% doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử; đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy trình, quy định và giải quyết đúng hạn.

- Công khai, minh bạch các tài liệu pháp lý, thông tin mời thầu. Tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng, trong đó có 100% gói thầu mua sắm tập trung.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp đồng bộ; số lượng và chất lượng nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật, tác phong chuyên nghiệp được nâng cao.

Xuân Thế: VP HĐND UBND thành phố

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2