Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
9
3
2
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website
Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 (06/11)
Ngày 03/11/2017, UBND thị xã ban hành Thông báo số 409/TB-HĐTD về ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
Ban hành Quy chế tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 (06/11)
Ngày 02/11/2017, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1039/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
Chốt danh sách thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 (06/11)
Ngày 03/11/2017, UBND thị xã ban hành Thông báo số 409/TB-HĐTD về chốt danh sách thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
Xét đặc cách viên chức sự nghiệp thuộc UBND thị xã Gia Nghĩa năm 2017 (28/08)
Ngày 13/7/2017, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND, về xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp thuộc UBND thị xã Gia Nghĩa năm 2017
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 (27/04)

 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng