Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
6
9
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 439  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
​Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Phòng Tài nguyên - Môi trường
Xem word online
​Tách thửa hoặc hợp thửa đất CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
​Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu CN Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực khác
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng