Thông báo
Thông báo tìm chủ sử dụng đất và cung cấp hồ sơ liên quan phục vụ cho công tác cấp hồ sơ liên quan phục vụ cho công tác GPMB của hạng mục Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm, tại Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức

Tài về để xem

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2