SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
2
7
8
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, quy hoạch trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa

Theo đó, giao Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành, do Thanh tra tỉnh là Trưởng đoàn, thành phần gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan để thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, quy hoạch trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa theo như ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh gửi Dự thảo Quyết định về UBND tỉnh trước ngày 18/4/2019.


Xem chi tiết tại đây

 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng