SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
2
7
8
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; báo cáo kết quả thẩm định về Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

Thời gian kiểm tra: Trong năm 2017, thời gian cụ thể mỗi đợt kiểm tra theo văn bản triệu tập của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Địa điểm kiểm tra: Tại các cơ sở giáo dục mầm non theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị là thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm cử Lãnh đạo phòng phụ trách chuyên môn tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian theo văn bản triệu tập của Sở Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết tại đây

 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng