Thông báo
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa năm 2021

Tài về để xem

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2